Så blir du också en del av den gröna marknaden

JUN 7, 2019

Emil Jangvik, Analytiker, och Ola Nilsson, Head of Corporate Finance på JOOL

I takt med att miljömedvetenheten ökar bland investerare och företag, växer även marknaden för gröna obligationer explosionsartat. Det som gör gröna obligationer så speciella och populära är att de enbart finansierar projekt med hållbara ändamål.

– Detta är finansvärldens sätt att bidra till FN:s klimatmål. Det finns en stor trend bland investerare att vilja vara med och påverka, säger Emil Jangvik, analytiker på JOOL.

För att öka finansvärldens intresse för klimatförändringarna bildades organisationen Climate Bonds Initiative (CBI). Deras uppgift är att certifiera gröna obligationer genom att titta på hur projekten är hållbara. De har även databaser över gröna obligationer och bidrar till utbildning om gröna obligationer på marknaden. Som partner till CBI kan JOOL ge investerare hjälp att finna gröna obligationer, och vet vad som krävs av emittenter för att deras obligationer ska få en certifiering.Hållbarhet säkrare för investerare
Många investerare upplever en större trygghet i att investera i gröna obligationer. Förutom att ens pengar används till miljövänliga ändamål så bidrar fokuset på hållbarhet till att framtidssäkra investeringen, vilket i sin tur kan förbättra möjligheterna för emittenten att refinansiera obligationslånet. Eftersom en extern part certifierar att projekten verkligen är både finansiellt och miljömässigt hållbara minskas dessutom riskerna.

Att förnybar energi så som sol- och vindkraft blivit allt mer konkurrenskraftigt jämfört med traditionella energiformer, har möjliggjort både bättre marginaler för företag i sektorn och en god avkastning för investerare. JOOL arrangerade nyligen en grön obligation till solenergibolaget Advanced Soltech Sweden AB, där räntan till investeraren är 9 procent per år.

Att investera i en växande bransch med stadigt fallande produktionskostnader, samt en större regulatorisk säkerhet, gör att investeraren bokstavligt talat investerar i medvind.

– Inom icke hållbara projekt finns det alltid en risk för att det kommer nya, striktare regler kring till exempel rapporteringsskyldigheter, som försvårar arbetet. Inom hållbara projekt är denna risk i stort sett obefintlig och den regulatoriska säkerheten högre, säger Emil Jangvik.


Stora fördelar för emittenter
Genom att ställa ut gröna obligationer kan företag nå en helt annan typ av investerare än tidigare. De som investerar i gröna obligationer är ofta mycket mer hängivna att följa med på resan, och se projekten i hamn. Därför är de inte heller lika benägna att dra sig ur ifall det drar ut på tiden. På grund av de lägre riskerna är räntorna dessutom ofta lägre hos gröna obligationer.

Från att tidigare ha givits ut främst av stater, kommuner och storföretag satsar JOOL på att hjälpa små och mellanstora företag i flera branscher att emittera gröna obligationer.

– Det kan vara allt från förnybar energi och energieffektiva fastighetsprojekt till rena transporter eller hållbart jord- och skogsbruk. För oss handlar det ofta om att utbilda – många företag är inte medvetna om att de skulle kunna finansiera sina projekt med gröna obligationer, säger Emil Jangvik.


JOOL hjälper företag och investerare
För företag som är intresserade av att ställa ut gröna obligationer, men inte riktigt vet hur de ska gå tillväga, finns JOOL som hjälp från start till mål. De hjälper till med allt från en första finansiell bedömning till ramverk och att göra projektet attraktivt för investerare.

– I samarbete med CBI har vi skapat ramverk för att kunna erbjuda attraktiva gröna finansieringslösningar. Genom vår distributionsprocess kan vi se vilka som är intresserade, och fungerar sedan som en brygga mellan investerare och företag. Vi ser med väldigt positiva ögon på hur gröna obligationer blir en allt viktigare finansieringsform. Alla behöver ges möjlighet att bli en del av den gröna marknaden, avslutar Emil Jangvik.