​JOOL – uppstickaren som tar för sig på den nordiska skuldfinansieringsmarknaden

JAN 24, 2020

JOOLs svenska corporate finance-team

JOOL är en offensiv och snabbväxande aktör specialiserad inom skuldbaserad företagsfinansiering. JOOL erbjuder en attraktiv pusselbit i kundernas finansieringsstruktur, ett skuldbaserat komplement till traditionella lån.

– 2012 började jag snegla på den nordiska investment banking-marknaden där man gör mycket bonds och skuld. Sedan dess har vi fokuserat uteslutande på just skuldverksamhet. I vårt segment är vi i dagsläget marknadsledande i Norden, säger Tom Olander, vd på JOOL.

Han grundade moderbolaget JOOL Invest 2008 tillsammans med Göran Johansson och två år senare etablerades koncernens finansiella gren under varumärket JOOL. Koncernen har växt organiskt och haft ett positivt kassaflöde med en sund vinstmarginal redan från start.

– Vi har även en corporate finance-verksamhet med fokus på emittenter, kunder som söker skuldfinansiering som ett komplement till övriga finansieringsformer. Bankerna har på senare år blivit allt mer restriktiva i sin utlåning. Vi fungerar som en länk mellan våra kunders befintliga skuld och deras eget kapital. Det handlar inte om att öka kundernas belåningsgrad, de får istället två separata skuldstrukturer vilket i många fall är helt avgörande för att kunna genomföra en planerad tillväxtstrategi, säger Tom Olander.

Ödmjuka, hårt arbetande och flexibla
JOOL får sina uppdrag bland annat via fastighetsrådgivare, advokatbyråer och andra rådgivningsbyråer som kontaktar JOOL när det fattas en pusselbit i deras kunders kapitalstruktur.

– Vi är helt fokuserade på den nordiska marknaden och har de senaste två åren varit väldigt aktiva på den danska marknaden. Vi är ödmjuka, hårt arbetande och flexibla. Vi är inte tjänstemannastyrda, vi är istället en platt organisation som verkligen tar hand om våra medarbetare, vilket får dem att vilja stanna kvar länge hos oss, säger Tom Olander.


Expanderar internationellt 
JOOLs främsta konkurrensfördel är att verksamheten är helt fokuserad på skuldsidan. Med tanke på hur snabbt verksamheten växt så har det hittills visat sig vara helt rätt strategi.

– Vi har växt snabbt på senare år och dessutom rustat organisationen internt. Nu är vi redo för nästa steg i vår tillväxt. Vi har redan startat upp en verksamhet i Finland och framöver fokuserar vi på att expandera vår närvaro i Danmark. Dessutom har vi etablerat ett kontor i Zürich. Vi har ingen ambition att bli ett fullskaligt corporate finance-hus, vår målsättning är istället att fortsätta vara en nischad aktör som är bäst i vårt segment, säger Tom Olander.

Tom Olander, vd på JOOL

jool logo

JOOL Securities AG

Churerstrasse 47, CH-8808 Pfaeffikon SZ, SWITZERLAND
Cookie Policy

info@joolsec.ch

Phone: 0041 55 511 08 50

link to linked in     link to instagram   link to facebook

Design: LIVE Reklambyrå